Tài khoản

Mình vừa mua men vi sinh xong có dùng chung vs vitamin d3 đc k?