Tài khoản

Mình vừa nhận dc bio oil nhưng mình k check dc sp. Vỏ sp cũng thấy khác khác vỏ hộp shop đăng. Phần đáy lọ hình như cũng bị lỗi và hộp k ghi ngày sx và hạn sử dụng