Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Khương   

Mang thai 12 tuần.

27 ngày

Mình bầu 3 tháng đã uống đc canxi chưa ạ