Tài khoản

user_avatar
Mẹ Yuni   

Mang thai 20 tuần.

11/2019

Mình đã nhận được hàng, thấy ghi là k bôi vào vết thương hở, vậy ngực và bụng mình nổi nhiều mụn có bôi được k