Tài khoản

user_avatar
Thuong   

Con 5 tháng.

09/2020

Mình đang dùng men vi sinh optibac cho con, mà bổ sung thêm loại này cho con ăn ngon có được k. Hãy chỉ dùng một loại thôi ạ. Bé nhà em 2 ngày nay có tình trạng trớ sữa ra giống bị kết tủa. Bé nhà em đi ngoài cũng hay rặn dù phân không bón ngày đi 1 lần