Tài khoản

user_avatar
Đinh Thị Tài   

Con 2 tuổi 6 tháng.

09/2019

Mình đang sử dụng multi iron của nature way, vậy có thể cho con uống kết hợp thêm loại này được không? Vì đọc thông tin là có bổ sung cả vitamin tự nhiên nên sợ thừa