Tài khoản

user_avatar
Ngân   

Mang thai 11 tuần.

08/2021

Mình mang thai được 12 tuần và sử dụng elevit úc từ trước khi mang thai đến giờ vẫn đang sử dụng. Vậy mình cần bổ sung thêm những chất nào và thuốc nào