Tài khoản

user_avatar
Ngan Tran   

Con 8 tháng.

06/2018

Mình mới mua sp được 3tuan, số nhảy loạn xạ. Chênh lệnh nhiệt độ quá nhiều khi thì 0,5, khi thì 1.0 luôn

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Ngan Tran bạn nhé!