Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bắp   

Mang thai 32 tuần.

09/2019

Mình nhận được hàng từ bibabo nhưng minh không hiểu tại sao nói xuất xứ từ Hàn Quốc mà trong giấy hướng dẫn tiếng việt lại nghi là xuất xứ tại Mỹ vậy ạ Đã được sửa