Tài khoản

user_avatar
co ca   

Mang thai 38 tuần.

09/2019

Mình rửa bình sucxa xong sấy khô rồi bỏ vào máy tiẹt trùng hay như nào ạ em chưa hiểu lắm