Tài khoản

user_avatar
Thao Tran   

Con 5 tháng.

22 ngày

Mình sinh bé được 4 tháng rồi 3 tiếng mình hút sữa 1 lần được 60.80 ml. Mình đã uống 2 hộp mabio nhưng k cải thiện được nhiều. Tư vấn dùm mình lợi sữa mộc tiên. 076xxxx051