Tài khoản

user_avatar
Vy Trần   

Con 2 tuổi 7 tháng.

12/2019

Mình thấy con nóng lay nhiệt kế ra đo có 37,5 . Thấy lạ nên đo kẹp nách lại thì 39 độ. Ko bk sao