Tài khoản

Mjh mua xe này về bé thích lắm... Đc me đẩy đi vòng vòng miết...nên bé rất hứng thú... Xe đẹp...chắc chắn... Để đẩy.. màu sắc đẹp nữa.... Chất liệu vải cũng đầy... Nói chung là OK làm nè