Tài khoản

Mk mới dùng lên cũng chưa biết kết quả ra sao vết rạn cũ của mình vẫn còn, mk dùng thấy sản phẩm cũng dễ chịu mùi hương quế nhẹ Đã được sửa