Tài khoản

Mới đặt hàng hôm trước hôm sau đã có, nhìn cao cấp nhỉ chưa dùng thử chưa biết như thế nào, rất thích mua hàng trên BBB tuy hơi đắt hơn bên ngoài tí nhưng có đội ngũ tí vấn nhiệt tình, đóng gói cẩn thận giao hàng nhanh.