Tài khoản

Mới mua và dùng dc 1 tuần mà giờ cắm vào thì dc mà nghe thì k chỉ nghe dc trong đt.... cho hỏi có đổi trả dc k shop chứ mua 300 mấy mà giờ dùng k dc thì làm sao tin tưởng shop nỗi