Tài khoản

user_avatar
Thúy Kiều   

Mang thai 29 tuần.

06/2018

Mua về mở ra ăn rồi , để trong tủ lạnh được hk có mất đi dinh dưỡng hay s hk ạ