Tài khoản

user_avatar
04/2019

Mũi mình siêu nhạy cảm, chỉ cần 1 chút bụi là ngứa lắm, nhưng từ đợt mua máy này về đến phòng là hết hẳn ngứa mũi. Giờ đi phòng nào mình cũng ôm theo để phòng đó, may mà nó nhỏ gọn nên đi đâu cũng tiện :)