Tài khoản

user_avatar
Phạm Thị Minh Thúy   

Mang thai 5 tuần.

03/2019

Nc súc miệng này có dùng đc cho thời gian mang bầu ko ak. E bầu dưới 3 tháng nhưng lại bị viêm lợi