Tài khoản

Nhận hàng sáng nay, mới lấy ra sạc mà dây sạc k đúng với máy nên k sạc dc, nhờ bbb ktra lại