Tài khoản

user_avatar
12/2019

Nhiệt kế này mình đo nhiệt độ cho con lúc đang sốt cao hiển thị có 37,5* . Mình thấy lạ liền Đo bằng nhiệt kế điện tử kẹp lách thi lên 38,8
Hoang mang hết sức