Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 9 tháng.

09/2019

Nhờ bbb tư vấn giúp mình. Những gì nên làm vì giờ 28 tuần mới biết là đang có thai

Mang thai 28 tuần mới biết. Giờ mình nên uống thuốc gì vaf nên làm những xét nghệm gì. Nhờ bbb tư vấn giúp.
Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Có người hỏi bạn nhé!