Tài khoản

user_avatar
Bé ớt   

Con 6 tháng.

11/2018

Ở đây bảo 6t ăn đc nhưng mình đọc hướng dẫn trên hộp bánh thì 8t+ mới ăn đc.mak trong thành có muối bé 6t có ăn đc k ak