Tài khoản

Phấn đánh mịn, không bị đổ dầu, không bị cake mặt hihi, lần đầu tiên có lọai phấn nước khiến mình ưng như vậy, mấy phấn nước của Hàn khiến mình bị nổi mụn ẩn sau khi trang điểm nhưng em lagumi này thì không, sẽ tiếp tục sử dụng lâu dài vì độ ăn toàn và hài lòng về sản phẩm. Best quá

Xem thêm bình luận