Tài khoản

Quá chán nản, từ mặt lúc đầu chỉ vài cục mụn ở trán bây giờ lại thành ra thế này. Dùng được hơn 1 tuần thì mụn bắt đầu nổi lên, mình cũng hỏi và có nhân viên gọi điện tư vấn bảo là đang đẩy mụn và khuyên vẫn dùng sp. Bây giờ càng dùng càng lên và lan ra nữa. Một đống mụn ẩn không nặn ra được.