Tài khoản

user_avatar
12/2018

Rất nhiều mẹ khen bình PIGEON và COMOTOMO. Mình đã mua cả hai và và nhận thấy con mình hợp với bình PIGEON hơn. Khi cho con bú PIGEON con bú rất nhiều. Nhưng khi bú COMOTOMO con bú ít hơn và hay nhả ra.

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Me ken bạn nhé!