Tài khoản

user_avatar
05/2018

Sản phẩm dùng rất ok. Mùi hắc hơn so với bio. Vết rạn mới of e đỡ đỏ hơn rồi các mom ạ. E mới dùng dc 5 ngày. Chắc phải hết hộp ms khẳng định dc tác dụng of kem. Sẽ còn ủng hộ bibabo dài dài

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Ruby Anh bạn nhé!