Tài khoản

user_avatar
Hoàng Phương   

Mang thai 38 tuần.

08/2020

Sản phẩm được sử dụng sau sinh thường hay sinh mổ ạ? và sau sinh bao lâu thì nên dùng xông bame ạ?
1 combo bao nhiêu lọ và bao nhiẻu tiền ạ? cần dùng bao nhiêu lọ thì hợp lí