Tài khoản

user_avatar
Ngọc Sam   

Mang thai 38 tuần.

12/2018

Sản phẩm này có từ Nhật bản thật k shop. Sao mjh nhờ bạn mjh bên ấy. Lại nói k xó loại này ở nhật. Đây là hàng VN ạ

Collagen Pizkie dạng bột 150g
750.000đ
(31) 2190 đã mua