Tài khoản

user_avatar
06/2019

Sao cái hộp sữa này bên ngoài dán giấy lỏng lẻo quá vậy , chek hàng không ra , k biết có phải hàng thật k nữa