Tài khoản

user_avatar
Thuỳ Linh   

Con 5 tháng.

10/2019

Sao e đặt hàng từ hôm m9 mà nay 14 rồi k thấy ai ship vậy . Đặt bỉm cho con sài mà giờ hết bỉm r k thấy ship . Để e còn biết e mua ở ngoài