Tài khoản

user_avatar
Mẹ sóc   

Con 12 tháng.

10/2019

Sao mình đặt 2 tuýp mà vẫn ra giá 258k cho cả 2 tuýp vậy? Tuýp thứ 2 giảm giá còn 99k thì tổng phải ra là 228 chứ nhỉ

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ sóc bạn nhé!