Tài khoản

user_avatar
08/2019

Sau 1 ngày chờ đợi đã nhận được hàng. Máy dùng khá dễ chịu, rửa mặt sạch hơn rất nhiều so với rửa bằng tay thông thường. Giá máy khá rẻ so với các dòng khác m đã dùng.