Tài khoản

Shop đóng gói cẩn thận dù mình bị nhầm hàng sang địa chỉ khác nhưng shop đã đặt lại hàng cho mình và giao hàng rất nhanh.dù chưa bít dùng sẽ như thế nào nhưng vẫn cho 5 ?