Tài khoản

Shop giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn , chất lượng sản phẩm tuyệt vời, dễ uống hơn rất nhiều so với dầu gan cá mà công dụng như nhau. Tuy nhiên ku nhà m không uống bình thì cho uống trực tiếp được chứ?