Tài khoản

Shop giao hành nhanh, mình chưa sd nên chưa đánh giá được, đóng gói cẩn thận như mọi lần, có mgg nên khá phải chăng, sẽ tiếp tục ủng hộ shop