Tài khoản

Sp dùng thích, dịu nhẹ ko thấy bị rít như những loại khác mình từng dùng, nhưng chai hỏi nhỏ chắc do hàng minisai, dung hết chắc sẽ mua luôn lọ to dùng cho tiết kiệm