Tài khoản

Sp rat tot
Bé uống mặc dù có khi hai ba ngày mới đi ị nhưng vẫn đi dễ hơn luc trước rat nhiều
Lúc trước đi ị toàn khoc thoi.giờ thi đi khỏe hơn nhiều roi
Còn lên dk cân nua.rat mừng.đa dùng hết hai chai toi.giờ Cung đang đặt thêm hai chai nua dùng lần

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận