Tài khoản

user_avatar
01/2019

Sp tốt. Màu đẹp. Dây khóa chắc chắn. Đường may chắn chắn. Ok. Các mẹ nên mua sp này dùng. Giá mua lúc sale là 329k. May mà vẫn còn hàng.