Tài khoản

Sử dụng 1 lần chưa biết có hiệu quả không nhưng rất ưng chất kem. Có các hạt li ti nói chung kem thơm và chất kem lạ. Rất hài lòng về sản phẩm, được giảm giá sâu nhưng date cận quá