Tài khoản

Sữa nan loại này có mùi vị hắc có loại mùi thơm khác ko ạ