Tài khoản

user_avatar
Mẹ Ruby   

Con 2 tháng.

10/2020

Tại sao mình chọn chế độ hâm sữa 40 độ. Hâm xong đèn chỉ 40 độ. Mà sờ vô bình sữa thấy lạnh, mình nhỏ sữa ra tay kiểm tra cũng thấy lạnh

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Ruby bạn nhé!