Tài khoản

Thời gian giao hàng nhanh. Màu sắc của địu đậm hơn rất nhiều so với hình ảnh nên ko ưng màu lắm. Địu chắc chắc và địu bé rất thoải mái.