Tài khoản

Thực sự là nên mua các mẹ ạ
Bé đi ngoài đều phân mềm
Trước e có dùng meiji với morinaga đều bị bón luôn mà 2 sữa đó là dòng sữa mát rồi vẫn k hợp
Chuyển sang Aptamil thực sự quá tuyệt vời luôn