Tài khoản

Thuốc dạng viên dễ uống
Chắc do m hợp thuốc nên bh 35w r mà k thấy đau lưng vs chuột rút mấy
Nhưng có đợt hết thuốc 2 ngày bibabo chưa giao đc mà m bị chuột rút luôn r
Các m nên bổ xung đầy đủ nha