Tài khoản

Tôi dùng máy được 5 hôm. Ngày hôm nay sạc không vào điện, phải cắm điện trực tiếp. Tôi muốn bảo hành thì làm như thế nào ạ