Tài khoản

user_avatar
10/2017

Từ lúc bầu 3 tháng trở đi mình hay bị đau người. Khi uống được 1 thời gian thì mình không thấy nữa. Mình sẽ dùng cho tới khi sinh :)