Tài khoản

user_avatar
Học tính soroban   

Mang thai 5 tuần.

03/2018

Tư vấn giúp em với ah. E bầu đc hơn 5 tuần. Đang uống loại này. E cần uống thêm loại gì nữa ah. Tư vấn giúp em với ah