Tài khoản

Về hấp tiệt trùng thử bình sữa thấy ok, máy dễ sử dụng, hấp được 2 bình to avent luôn nên hiện tại thấy ok