Tài khoản

Vừa đặt buổi sáng chìu có liền.Màu rất thích luôn.vì pé còn nhỏ nên chưa dùng.nhưng về cách và nhận hàng tư vấn thì ok.Nhìn hộp thjch ghê..

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Minh Hương bạn nhé!